• WE ZIJN WAT WE DENKEN ONS HELE BESTAAN IS HET PRODUKT VAN GEDACHTEN MET ONZE GEDACHTEN SCHEPPEN WIJ DE WERELD WIE VANUIT EEN ONZUIVERE GEEST SPREEKT OF HANDELT ROEPT ONHEIL OVER ZICHZELF AF ZOALS HET WIEL DE OS VOLGT DIE DE KAR TREKT
  • JE BENT TE LANG IN DIT OORD GEBLEVEN DE LUCHT WORDT IJLER JE LEVEN STAAT STIL JE STROOMT NIET MEER DAAROM MOET JE VERTREKKEN OP ZOEK GAAN NAAR EEN NIEUWE DAGERAAD

De genade van Boeddha

  • Het achtvoudige pad: Juiste zienswijze Juist denken Juist spreken Juist handelen Juist levensonderhoud Juiste inspanning Juiste opmerkzaamheid Juiste concentratie